1.ติ๊กที่ PayPal

2.ติ๊กที่ “ฉันได้อ่านและยอมรับ……..”

3.กดปุ่ม “ดำเนินการต่อด้วย PAYPAL”


4.กดที่ปุ่ม “Pay with Debit or Credit Card”


4.กรอกรายละเอียด 1-14 แล้วกดปุ่ม “ชำระเงินทันที”


5.จะเข้าไปยังหน้าชำระเงิน เมื่อชำระแล้วจะมีการแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

แล้วจะออโต้กลับไปยังหน้าเวบไซต์ หากไม่ออโต้ ให้กด”กลับไปยังเวบไซต์” แทน